Min egen have

Projekt: Min egen have

År: 2021-2023

Min nuværende have overtog vi i 2019. Inden vi kunne begynde at tænke på have måtte vi nedrive 750 m2 bygninger, det gamle stuehus og bygge et nyt stuehus.

Under denne kæmpeproces måtte dele af den ellers fine gamle landbohave lade livet.

Med den nye beboelse på plads i 2022 kunne opmærksomheden rettes mod haven. I løbet af de tre års “ventetid” har jeg tegnet mange forslag til indretning af haven. Nu har haven omkring huset fundet sin form.

Omkring beboelsen har vi placeret terrasser, urtehave, shelterområde og vildmarksbad. Det er den mest plejekrævende del af haven – og også her vi opholder os mest.

Haven er skrånende ned mod en sø og et skønt naturområde. Jo længere vi kommer væk fra huset, jo mere overgår haven til natur. Det vil også sige, at plejeniveauet falder jo længere ud i haven vi kommer.

Der er mange steder i haven kig ud til markerne hvor vi er omgivet af bisonokser og op mod skoven. Mit ønske er at der ikke markeres nogen egentlig grænse for hvor haven stopper og naturen starter.