Ambitiøs landbohave

Projekt: Ambitiøs landbohave

År: 2018-2020

Omkring denne fantastiske landejendom omgivet af skov skulle startes på bar bund med undtagelse af et par gamle træer.

Der blev opført et skønt orangeri til at binde de to gamle bygninger sammen. Omkring bygningerne er anlagt en stor ambitiøs “have i haven” bestående af primært stauder, men også enkelte buske og masser af løgvækster.

Længere ude i haven er anlagt en stor urtehave kantet af kastaniehegn med et stort jernstativ med klatreplanter som centrum.

Bagest i haven er placeret værkstedsbygning indeholdende en lejlighed. Her er også terrasse med stauder samt bærbuske og frugttræer. Haveplanen er udført i tæt dialog med ejerne som elsker havearbejdet.